PSYKOANALYYSI JA PSYKOTERAPIA

Sopivaa psykoterapiamuotoa ja terapian aloittamista pohdittaessa on tarpeen käydä läpi ensin kartoittava tutkimus. Tällöin psykoanalyytikko ja potilas tutkivat yhteistyössä asianomaisen tilannetta, tarpeita ja toiveita ennen kuin analyytikko voi antaa suosituksensa ja potilas voi tehdä omat ratkaisunsa psykoterapiamuodon ja terapian aloittamisen suhteen.

Psykoanalyysi psykoterapiamuotona on tutkimusmatkaa oman mielen näyttämön tapahtumiin: merkityksiin, assosiaatioihin, uniin ja kertomuksiin, jotka monesti elävät piilossa tietoisuudeltamme. Ne ovat yhteydessä kykyihimme, ilon lähteisiimme ja turvallisuuden tunteeseemme – kuten myös avuttomuuteemme, kärsimykseemme ja turvattomuuden ja rikkinäisyyden kokemuksiimme. Itseymmärryksen lisääntyminen ja mielen rakenteiden eheyttävä jäsentäminen voivat analyysiprosessin aikana tapahtua vuorovaikutussuhteessa psykoanalyytikkoon.

Työskentelyn perustana ovat psykoanalyyttiset teoriat ihmisen mielestä ja toiminnasta. Sigmund Freudin peruslöydöt mm. lapsuuden varhaisten kokemusten merkittävyydestä ja vapaan assosiaation käytöstä ovat edelleen psykoanalyysissa keskeisiä ja kliinisen kokemuksen vahvistamia vaikka teoriat ja työskentely ovatkin sadan vuoden aikana uudistuneet.

Psykoanalyysi vaatii kiinnostusta omaa sisäistä mielen maailmaa kohtaan ja valmiutta lähteä sitä tutkimaan vuorovaikutussuhteessa psykoanalyytikkoon useampia vuosia kestävässä prosessissa. Psykoanalyysin tiiviys eli 3-4 tapaamista viikon aikana ja sohvan käyttö luovat turvallisia puitteita, joissa työskentely voi tapahtua. Ennen terapiasuhteen aloittamista tutkitaan yhteistyössä psykoanalyytikon kanssa onko psykoanalyysi potilaalle sopiva psykoterapiamuoto.

Sopivaa psykoterapiamuotoa mietittäessä vaihtoehtona psykoanalyysille voi olla psykoanalyyttinen psykoterapia. Se eroaa ulkoisesti psykoanalyysista siten, että työskentely tapahtuu yleensä istuen ja tapaamiskertoja viikossa voi olla 1-4.

Psykoterapeuttista työskentelyä voidaan sopia myös lyhyemmiksi jaksoiksi jonkin rajatun, ongelmalliseksi koetun alueen tiimoilta. Tällöin ennen yhteistyön aloittamista kartoitetaan ja sovitaan mahdollisimman selkeästi mihin problematiikkaan keskitytään ja mitä tavoitteita työskentelylle asetetaan. Työskentelymuotona voi olla esim. tunnefokusoitu psykody-naaminen lyhytpsykoterapia.

Sopivaa psykoterapimuotoa on hyvä miettiä ja jonkun henkilön kohdalla sopivimmalta saattaa tuntua muu kuin psykodynaaminen terapia. Eri psykoterapiamuodoista löytyy kirjallisuutta ja artikkeleita, joiden pohjalta voi kuulostella, mikä työskentelytapa voisi istua itselle parhaiten. Luettavaa voi etsiä kirjastosta sekä myös googlettamalla.

Pitkään (ajatuksena vuosi tai enemmän) psykoterapiaan on mahdollista hakea KELAsta psykiatrin lausunnon perusteella kuntoutuspsykoterapiatukea tai tietyissä tilanteissa vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta. Psykologitoimisto Leea Kuusela Ky on vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja.