TYÖELÄMÄN PSYKOLOGIA


Psykologista osaamista on mahdollista monin tavoin soveltaa työelämän tarpeisiin. Työskentelyllä voidaan esimerkiksi tavoitella vuorovaikutuksen kehittämistä, työnilon löytämistä, työssä jaksamista tai oikeiden henkilöiden ja oikeiden tehtävien kohtaamista. Työelämän psykologiassa painopisteenäni on työnohjauksellinen työskentely sekä yksilöiden että pienryhmien kanssa. Toiminnassani yhdistän psykoanalyyttisen ajattelun kokemukseen sekä yksilö- ja ryhmätyönohjauksesta että laajemmista työelämän kehityshankkeista (k. aiemman yritykseni Psykologitiimi Päämäärä Oy:n sivuilla esim. Elämäni työ -hanke sekä Saarijärven kaupungin kehityshankkeet: www.paamaara.com).


Työnohjauksessa ohjattava (yksilö tai pienryhmä) ja psykologi tarkastelevat yhdessä ohjattavan työtä, työhön liittyviä mielen sisältöjä ja toimintatapoja. Usein keskeisiä tarkastelussa ovat vuorovaikutussuhteet asiakkaisiin ja yhteistyökumppaneihin mutta yhtä hyvin fokukseen voivat nousta työn ilmiöiden henkilökohtaisten merkitysten tutkiminen luovassa työssä. Työnohjauksen tavoitteena on usein kehittää valmiuksia vastata työn haasteisiin omaa luovaa otetta vahvistaen sekä edistää hyvinvointia työniloa etsien. Työnohjaussopimusta tehtäessä yksilöllisisiä tavoitteita tarkastellaan ja niistä sovitaan yhdessä.


Eri aloilla esimiestyössä toimiville työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden astua hetkeksi sivuun toiminnan virrasta tarkastelemaan organisaation dynamiikkaa, oman mielen sisältöjä ja perustehtävään liittyviä ratkaisuita eri näkökulmasta yhdessä ulkopuolisen psykologian asiantuntijan kanssa. Tällöin työnohjaus on usein arvonlisäveron piiriin kuuluvaa palvelua (ALV 22 %) ellei se ole selkeästi katsottavissa työssä jaksamista tukevaksi toiminnaksi (AVL 34 - 36§).


Sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla toimivien työnohjauksella on vahvat perinteet sekä keinona jäsentää ja kehittää työprosesseja että jäsentää ja helpottaa työn tunnerasitusta. Potilastyössä työnohjaus on aina arvonlisäverosta vapaata palvelua.


Monia työelämän psykologian prosesseja voidaan toteuttaa työterveyshuollon psykologipalveluina, jolloin KELA korvaa osan kustannuksista. Työterveyden puitteissa on yleensä mahdollista toteuttaa myös esim. tilannetta selkiyttäviä yksilökäyntejä. Tarkemmin työterveyshuollon psykologipalveluista voit kysyä joko omasta työterveydestäsi tai minulta.